Product:       800.0394, 2-komponenten lak, NATUUR

Oplosmiddelhoudende 2 componentenlak op basis van polyurethan harsen. De lak wordt toegepast als industriële afwerking van keukens, deuren, meubels en andere houten objecten. De lak is alleen geschikt voor binnentoepassing. Kenmerk is het uiterlijk van de coating, deze is zeer mat en geeft het hout een “onzichtbare” beschermingslaag.

Eigenschappen

·         Zeer goede vloei

·         Sneldrogend en goed schuurbaar

·         Zeer matte uitstraling, ”onzichtbare” afwerking

·         Lichtecht

·         Hoge mechanische en chemische weerstand

·         Getest volgens DIN 68861B

Verwerkingsgegevens

·         Voor gebruik goed oproeren

·         Meng de verharder in de juiste verhouding in de vernis

·         Indien gewenst kan 10-15% 2-K verdunner worden toegevoegd

·         Kan worden toegepast in combinatie met nitro- of waterbeitsen

·         Niet gebruiken met naftabitumen beitsen

·         2-3 lagen aanbrengen met tussenschuren (P280-P320) en dit binnen 24 uur om een goede intercoat hechting te krijgen

Technische gegevens

Dichtheid

Ca. 0,90 kg/l

Vlampunt

<21 °C

Potlife

Ca. 24 uur

Viscositeit

Ca. 20-25 sec DIN-cup 4mm bij 20°C

Vaste stofgehalte

Ca. 20% in gewicht

Droogtijd

Sneldrogend, afhankelijk van de omstandigheden

Glansgraad

5%

Verdunning

2-K verdunner, 000.0011

Verwerkingstempratuur

18-20°C

Applicatie

Conventioneel, airless, airmix of gieten

Reinigen

Thinner of 2-K verdunner

Houdbaarheid

Ca. 12 maanden in goed gesloten en originele verpakking


 

Werken met isocyanaten (PUR verharder)

 

Algemeen:

De gebruiksklare lak kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademing van de damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibiliseren. Bij het werken met deze lak dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelhoudende lakken worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze lak worden betrokken.                                                                                 

uitgiftedatum: 23 januari 2011